Få et hurtigt overblik

Med vores prismodel får du nemt og hurtigt et overblik over den abonnementspris, du som organisation skal betale om måneden
for at bruge SafeJournal. Vores abonnement er opbygget omkring vores koncept om, at du kun skal betale for det faktiske antal
medarbejdere og moduler, du har brug for. Du betaler derfor ikke for moduler, der ikke bliver brugt.

Prisen afhænger af tre faktorer: Brugertyper, moduler og antal brugere.

Først beslutter du, hvilke brugertyper, der skal være i din organisation. En brugertype kan eksempelvis være “Medarbejder”, “Ledelse” eller “Administration”.

Dernæst beslutter du, hvilke moduler, den enkelte brugertype skal have adgang til. De forskellige brugertyper behøver ikke at have adgang til de samme moduler. På den måde kan der differentieres i både behov og pris.

Slutteligt regner du ud, hvor mange brugere, der skal oprettes under hver brugertype, når aftalen om brugen af SafeJournal begynder. Ud fra disse tal har du den endelige månedlige abonnementspris. Der kan til enhver tid oprettes eller slettes brugere under de enkelte brugertype i abonnementets løbetid.

Du kan læse mere om modulerne her

Grundmoduler

Grundmodulerne er de moduler, der fra vores side anbefales for at kunne udnytte SafeJournals fulde potentiale. Det dækker blandt andet over oprettelse af borger- og medarbejderdatabase, kalenderstyring, journalisering, dokumentstyring og vagtplanlægning.

Grundmodulerne består af:

 • Borgerdatabase
 • Medarbejderdatabase
 • Kalender
 • Protokol
 • Dagbog/journal
 • Chat
 • Proceduremodul
 • Opslagstavle/nyhedsmodul
 • Vagtplan 
 • Planer, mål og delmål
 • Opgaver

 

Pris pr. grundmodul:

10 kr. + moms pr. bruger. pr. måned

Ekstramoduler

SafeJournals ekstramoduler består af moduler, der kun bruges af et fåtal af personer i socialfaglige organisationer, eller kun bruges af særlige typer af sociale organisationer indenfor det socialfaglige område.

 

Medicinmodul
20 kr. + moms pr. bruger. pr. måned

Microsoft 365-modul
20 kr. + moms pr. bruger. pr. måned

SafeShare-modul
40 kr. + moms pr. bruger. pr. måned

SafeSign-modul
20 kr. pr. + moms bruger. pr. måned (samt 10 kr. + moms pr. underskrift med NemID)

Dataanalyse-modul

Efter aftale afhængigt af organisationes størrelse og behovet for udlæsning af data

Vikarer og bestyrelsesmedlemmer

Adgang for relevante moduler i grundpakken for vikarer* og bestyrelsesmedlemmer 

30 kr. pr. bruger pr. måned

*Vikarlicensen forudsætter, at vikaren ikke arbejder mere end gennemsnitligt 2-3 vagter pr. måned

Opstartspris

I SafeJournal har vi et ønske om, at en ny kunde hurtigst muligt kommer godt i gang med SafeJournal. Vi ved, at en investering i en god opstart mindsker senere problemer og spørgsmål i brugen af SafeJournal væsentligt. Vi tager derfor en mindre opstartspris, der går til dækning af det tidsforbrug vores medarbejdere bruger på at hjælpe en organisation godt i gang med SafeJournal.

Opstartsprisen dækker over:

 • Hjælp til fuld opsætning af hele SafeJournal tilpasset den enkelte organisation og underliggende afdelingen
 • Hjælp til oprettelse af de første medarbejdere
 • Hjælp til oprettelse af de første borgere
 • Hjælp til oprettelse af medicin og dispenseringer (såfremt medicinmodulet er tilkøbt)
 • Hjælp til opsætning af integration med Microsoft 365, herunder Outlook og SharePoint (såfremt Microsoft 365-integrationen er tilkøbt)
 • Hjælp til oprettelse af de første procedurer
 • Grundig introduktion til ledere og afdelingsledere i brugen af platformen
 • Overførsel af data fra tidligere journalsystemer (forudsætter at data modtages i et maskinlæsbart format)

 

Opstartspriser:

 • Opstartspakke “Lille” (1-15 brugere/medarbejdere):                   8.500 DKK +moms
 • Opstartspakke “Mellem” (16-50 brugere/medarbejdere):         15.000 DKK +moms
 • Opstartspakke “Stor” (51-100 brugere/medarbejdere):              25.000 DKK +moms
 • Ved mere end 100 brugere/medarbejdere:                                  Efter aftale

Har du brug for den nøjagtige pris for din organisation?
Vi hjælper gerne med at fastsætte prisen efter dine individuelle behov og ønsker