Løser alle
socialfaglige behov
i ét samlet system

Løser alle
socialfaglige
behov
i ét samlet
system

Gør arbejdet nemmere med SafeJournal

SafeJournal er et brugervenligt og overskueligt journalsystem for opholdssteder, botilbud, krisecentre, forsorgshjem, misbrugscentre, plejefamilier
– kort sagt alle organisationer, der er tilknyttet det socialfaglige område.

Brugervenlighed og enkelthed er grundstenene i SafeJournal. Derfor arbejder vi ud fra konceptet what you need, is what you pay for.
Vi ved, at ikke alle har brug for de samme funktioner i deres daglige arbejde.
Derfor har vi valgt, at du kan til- og fravælge alle moduler for en afdeling eller for hver enkel bruger af systemet.

Du betaler derfor ikke for moduler, du ikke har brug for, og du får samtidig et arbejdsredskab, der er let for alle at bruge.

Udviklet af professionelle

SafeJournal er ført ud i livet af Matias Aabye, der i en lang årrække har arbejdet som IT-chef i et stort
behandlings- og skoletilbud, og Ann Christina Rindom Sørensen, der som advokat og GDPR-specialist har
rådgivet en lang række tilbud inden for det specialiserede socialområde.

Gennem sparring med sociale tilbud, vi er i tæt kontakt med, udvikler vi vores nuværende moduler og
implementerer nye moduler. Fordi fagfolk fra samme branche løbende bidrager med feedback, er du sikret en
løsning, der opfylder dine behov.

Lyder det som noget for dig?
Så kontakt os allerede i dag eller find prisen for din organisation eller virksomhed.