Gå-hjem-møde for tilbud underlagt Serviceloven

Morten Lund Wilhelmsen (revisor) og Ann Christina Rindom Sørensen (jurist) gentager succesen fra sidste år og inviterer endnu engang til et gå-hjem-møde for sociale tilbud og organisationer.

Året 2019 har været endnu et begivenhedsrigt år – både lovgivningsmæssigt og regnskabsmæssigt er der sket en række ting, der er relevant for dig/jer, der driver et opholdssted, botilbud, dagbehandlingstilbud eller lignende. ProteQ og RevisorGården har fornøjelsen af at invitere kunder og relationer til et arrangement om ”GDPR-i-hverdagen”, ”Nyt på socialområdet” og ”klar til årsafslutning”. Fokus er på, at du skal få den nyeste viden med hjem, så du er klar til at håndtere udfordringerne. Vi gennemgår reglerne objektivt set og kommer med konkrete eksempler på, hvordan du skal håndtere det i praksis.

///    Program:

14.00-14.15    Velkomst og introduktion v. jurist Ann Christina Rindom Sørensen og statsautoriseret revisor Morten Lund Wilhelmsen

14.15-15.30    Nyt på socialområdet og GDPR-i-hverdagen (herunder præsentation af SafeShare og SafeJournal)

15.30-15.45      Pause og en lille forfriskning

15.45-16.30      Årsregnskab og virksomhedsoptimering

16.30-17.00      Spørgsmål til Ann Christina og Morten

Efterfølgende vil repræsentanter fra ProteQ og RevisorGården være til rådighed for spørgsmål.

Vi glæder os til at se dig/Jer
Med venlig hilsen

Ann Christina & Morten


///    Praktisk:

Arrangementet afholdes to gange

  • Torsdag d. 20. februar fra 14-17 og foregår hos Sidesporet i Holbæk

Arrangementet er gratis for kunder og relationer, men vi tillader os at opkræve et gebyr på 250 kr. ex. moms hvis du, mod forventning, ikke dukker op.

Tilmelding sendes til info@rgh.dk senest d. 10. februar 2020. Der er en begrænsning på antal deltagere, så skynd dig at melde dig til.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet så henvend dig til:
info@rgh.dk eller 5944 6577.

Tilmelding